Ultra Tested® lista zanieczyszczeń

Kirkman® bada każdy wyprodukowany przez siebie produkt (z wyjątkiem lotionów, kremów i olejów) pod kątem zawartości ponad 950 zanieczyszczeń środowiskowych. Nazywamy to standardem czystości "Ultra Tested®". Żaden inny producent suplementów na świecie nie wykonuje testów czystości w takim zakresie jak Kirkman®.

Informacje dotyczące badanych zanieczyszczeń można znaleźć poniżej.