Najnowocześniejsze testy

Produkty Kirkman®
badane są z wykorzystaniem
najnowocześniejszych technologii

Produkty z serii Kirkman® Ultra Tested® testowane są przez bardzo dobrze wyposażone, nowoczesne niezależne laboratoria, które dobrane są z najwyższą starannością w oparciu o ich doskonałą reputację w zakresie testowania produktów nutraceutycznych.

Ze względu na to, że żadne pojedyncze laboratorium nie wykonuje wszystkich specjalistycznych testów wymaganych przez producenta, Kirkman® korzysta z usług wielu laboratoriów.

Protokół badań Ultra Tested® zawiera wyłącznie najbardziej zaawansowane i zaakceptowane metody oraz procedury. Do testów wykorzystywany jest najnowocześniejszy i najbardziej zaawansowany dostępny sprzęt laboratoryjny, włącznie ze spektrometrem mas do wymagającego precyzji badania zanieczyszczeń metalami ciężkimi i pestycydami.

Identyfikacja surowców

Identyfikacja surowców została przeprowadzona za pomocą spektroskopii w podczerwieni bliskiej (NIR). Metoda ta wykorzystuje właściwości absorpcji fal o długości z zakresu bliskiej podczerwieni. Powstałe widmo pozwala na identyfikację materiału i dostarcza szereg informacji o badanej substancji.

Analiza metali ciężkich

Analizy metali ciężkich w surowcach i gotowych produktach wykonywane są przez nowoczesny spektrometr mas ICP (ICP-MS), który umożliwia mikroanalizy zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Wyniki można uzyskać we wszystkich materiałach w ppb (ang. parts per billion – część na miliard - 10 -9), pod pewnymi warunkami nawet w ppt (ang. Parts per trillon – część na bilion – 10-12).

Ten rodzaj urządzeń jest wymaganym i jedynym akceptowalnym typem sprzętu laboratoryjnego, zgodnym z kalifornijskim prawem dotyczącym specyfikacji metali ciężkich (California's Proposition 65). Przygotowanie próbek do ICP-MS wykonywane jest przy użyciu zaawansowanej technologii mineralizacji mikrofalowej.

Badanie pod kątem alergenów

Badanie produktów firmy Kirkman® na zawartości alergenów wykonywane jest za pomocą metody testów immunoenzymatycznych ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay), która charakteryzuje się dużą wrażliwością, zależnie od alergenu, nawet rzędu ppm (ang. parts per million -  część na milion). Wszystkie produkty Kirkman® są nieustannie monitorowane pod kątem zawartości kazeiny, glutenu, soi i orzeszków ziemnych.

Badanie pod kątem zawartości pestycydów

Kirkman® monitoruje wszystkie surowce pod kątem zawartości setek potencjalnie szkodliwych pestycydów. Żaden inny producent suplementów diety nie testuje swoich produktów w takim zakresie. Wielu producentów suplementów diety monitoruje produkty roślinne i ziołowe pod kątem zawartości pestycydów, ponieważ w tej grupie produktów istnieje największe prawdopodobieństwo skażenia pestycydami, nie można jednak zapominać, że surowce do produkcji suplementów diety pochodzą z zakładów produkcyjnych na całym świecie, a skażenie pestycydami może łatwo pojawić się w przypadku każdego rodzaju materiału.

 

Pozostałości pestycydów można podzielić na dwie kategorie: substancje nielotne i lotne. W celu monitorowania wszystkich rodzajów potencjalnych zanieczyszczeń pestycydami niezbędne są dwa odrębne rodzaje sprzętu laboratoryjnego. Nielotne pestycydy są wykrywane i mierzone za pomocą chromatografii cieczowej (LC) z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu – spektrometru mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS). Dzięki zastosowaniu nowej technologii potrójnego kwadrupolu, uzyskano dziesięciokrotnie wyższą czułość w porównaniu do starszych technologii pojedynczego kwadrupolu. LC-MS wykorzystywany jest również do testowania nielotnych substancji chemicznych, witamin i innych związków w suplementach diety i żywności.

Pomiary testowe lotnych pestycydów i innych lotnych substancji chemicznych oraz zanieczyszczeń wymagają innych technologii. Do wykonania tych pomiarów Kirkman® wykorzystuje bardzo nowoczesny chromatograf gazowy (GC) wyposażony w analizator pestycydów GC-MS (metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas). Jest to najbardziej zaawansowana technologia dostępna do analizy lotnych pestycydów.

Weryfikacja zawartości etykiet i testowanie stabilności

Weryfikacja zawartości etykiet oraz prowadzone badania stabilności produktów firmy Kirkman® wykonywane są zgodnie z metodologią Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration (FDA)), Farmakopeą USA (United States Pharmacopeia (USP)), Food Chemical Codex czy równoważnego Stowarzyszenia Urzędowych Chemików Analitycznych (Association of Analytical Chemists (AAC)). W przypadku zanieczyszczeń regulowanych osobno przez stan Kalifornia poprzez dokument California's Proposition 65, firma Kirkman® stosuje zalecane przez stan Kalifornia procedury testowe, które zwykle są jeszcze bardziej rygorystyczne niż procedury FDA czy USP.

Badania mikrobiologiczne (bakterie, drożdże, pleśń)

Firma Kirkman® monitoruje również surowce oraz gotowe produkty pod kątem obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Surowe limity mają za zadanie monitorowanie liczby bakterii tlenowych, drożdży i pleśni, a także monitorowanie ciągłej nieobecności problematycznych bakterii, w tym: E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus oraz Listeria. Metody badawcze wykorzystywane do badań mikrobiologicznych pochodzą z FEDA's Bacteriological Analytical Manual, the USP oraz AOAC.

Gwarancja jakości firmy Kirkman®

Kirkman® posiada dział zapewniania jakości, który kontroluje wysoki poziom wykwalifikowania laboratoriów, aktualność procedur testowania, a także weryfikuje, czy wyniki badań uzyskane przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu są dokładne.