Gwarancja jakości

Gwarancja & Kontrola jakości

Jakość

Kirkman® zatrudnia wykwalifikowany i dobrze przeszkolony w zakresie zapewnienia i kontroli jakości personel. Dział jakości jest niezależny od produkcji i posiada pełną władzę, dzięki czemu Kirkman® może zagwarantować, że produkty wytwarzane są z najwyższą starannością, zgodnie z wymogami organów regulacyjnych i standardami wewnętrznymi.

Prace działu zapewnienia i kontroli jakości obejmują przyjęcie dostawy materiałów i komponentów, następnie działania produkcyjne, testowanie, pakowanie, magazynowanie i wysyłkę produktów. Dział jakości firmy Kirkman® posiada pełne prawo do odrzucenia surowców lub gotowych produktów, jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z jakością, może także zatrzymać produkcję w związku z nieprzestrzeganiem rozległych Standardowych Procedur Operacyjnych (Standard Operating Procedures – SOP) firmy Kirkman®.

Działania w dziedzinie zarządzania jakością

Labaratorium - Pani doktor

Głównym celem działu zapewnienia jakości firmy Kirkman® (Quality Assurance – QA) jest zapewnienie, że nasze procesy i systemy kontroli są odpowiednio zdefiniowane i dopasowane, aby produkty Kirkman® konsekwentnie spełniały założone specyfikacje dotyczące tożsamości, czystości, siły, składu oraz limitów zanieczyszczeń, a procesy produkcyjne, pakowania, oznakowania i przechowywania przebiegały w warunkach uniemożliwiających fałszowanie danych. Powyższe procesy i kontrole są opisane przez FDA w aktualnej Dobrej Praktyce Wytwarzania (cGMP), zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Przepisów Federalnych sekcja 21 część 111. Kirkman® posiada certyfikat GMP wydany przez NSF.

Ponadto, zespół działu jakości firmy Kirkman® nieustannie monitoruje i kontroluje szkolenia pracowników, czystość obiektów, dokumentację, rejestry, urządzenia oraz Standardowe Procedury Operacyjne aby zapewnić spójność i bezpieczeństwo w każdym aspekcie procesu produkcyjnego w firmie Kirkman®.

Ważnym elementem zapewnienia jakości jest walidacja naszych surowców i dostawców. Kirkman® używa składników, które pochodzą od dobrze znanych dostawców, znanych z dostarczania składników najwyższej jakości dla przemysłu. Oprócz wymaganych Certyfikatów Analizy, które poświadczają jakość i czystość dostarczonych składników, dostawcy muszą także spełniać rygorystyczne standardy firmy Kirkman® w zakresie testowania i jakości produktów. Dostawcy są na bieżąco sprawdzani i przekwalifikowywani.

Kirkman® wymaga od swoich dostawców przestrzegania najwyższych standardów dostosowanych do ścisłych wytycznych produkcji farmaceutycznej. Nasze składniki wybierane są wyłącznie na podstawie jakości i czystości. Każdy dostarczony surowiec zostaje zidentyfikowany jako właściwy materiał za pomocą metody spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Dzięki temu eliminowane są ewentualne błędy popełnione podczas selekcji materiałów lub błędnej wysyłki przez dostawcę.

Protokół badań Ultra Tested™

Standardy jakości Kirkman® znacznie przekraczają wytyczne FDA cGMP dla suplementów diety we wszystkich naszych procesach i procedurach. W dziedzinie badań protokoły Kirkman® nie mają sobie równych w branży suplementów diety i znacznie przekraczają wymagania FDA.

Nasz kompleksowy protokół Ultra Tested® gwarantuje, że nasze produkty są badane pod kątem bezpiecznych poziomów 24 metali ciężkich do których należą: aluminium, antymon, arsen, beryl, bar, kadm, chrom, miedź, kobalt, ołów, mangan, rtęć, molibden, pallad, platyna, selen, tal, cyna, wolfram, uran, wanad, cynk, nikiel i srebro.

Nasz protokół Ultra Tested® obejmuje badanie każdej partii naszych produktów pod kątem zawartości powszechnych alergenów, w tym: kazeiny, glutenu, soi i orzeszków ziemnych, a także pod kątem braku szkodliwego poziomu bakterii, drożdży i pleśni, w tym: E.coli, Salmonella, Staphlococcus aureus, Pseudomonas, Listeria, Enterococcus i innych bakterii z grupy coli.

Dodatkowo, protokół badań firmy Kirkman® obejmuje badania pod kątem zawartości ponad 900 pestycydów, herbicydów, insektycydów, fungicydów, biocydów, substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego oraz innych potencjalnie szkodliwych substancji. Kirkman® jest jedynym producentem suplementów diety, która zapewnia tak wysoki stopień testowania aby zapewnić czystość i bezpieczeństwo produktów.

Działania w zakresie kontroli jakości

Nasz dział kontroli jakości (Quality Control – QC) egzekwuje planowane i systematyczne działania w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wszystkich wytwarzanych przez firmę Kirkman® produktów.

Nasz doświadczony zespół QC monitoruje każdy etap każdego procesu produkcyjnego pod kątem zgodności, w tym:

  • kontrola wszystkich surowców, komponentów i etykiet;
    monitorowanie działań obejmujących testowanie produktów i przeglądanie wyników badań;  
  • sprawdzanie czystości i warunków sanitarnych obszarów produkcyjnych i pakowania przed rozpoczęciem produkcji i przed rozpoczęciem pakowania;
  • weryfikacja tożsamości i ilości wszystkich składników w formule;
  • weryfikacja dokładnej wagi kapsułek i tabletek podczas procesu wytwarzania;
  • dokładne sprawdzanie wypełnień i ilości podczas procesu pakowania;
  • przegląd i zwolnienie wszystkich spakowanych produktów do magazynu produktów gotowych;
  • monitorowanie kompletności i dokładności dokumentacji wysyłki.

Laboratorium

Działania działu jakości firmy Kirkman® kontynuowane są nawet wówczas, kiedy produkt został wyprodukowany, przetestowany i wysłany. Prowadzimy ciągły program stabilności produktu, aby monitorować wszystkie składniki aktywne we wszystkich produktach przez cały okres trwałości produktu, co znajduje odzwierciedlenie w dacie oznaczonej na produkcie jako “best used by” (najlepiej spożyć przed).

Nasi specjaliści w dziedzinie jakości są wykwalifikowani aby zapewnić spójne przestrzeganie naszego wiodącego w branży kompleksowego systemu jakości oraz wytycznych FDA cGMP w każdym aspekcie produkcji suplementów diety.

Rygorystyczne programy QA/QC firmy Kirkman® dają naszym klientom gwarancję, że produkty Kirkman® produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości.